torsdag 1. november 2012

Veiledning på villspor?Håvard Lillebo har ledelse i blodet, og en gründer i magen. Han er gründer av Innotech Solar, årets ledertalent 2011, og fikk utmerkelsen årets Reodorpris i 2010.

I sitt fremlegg spurte hvor mange som selv har etablert en bedrift, har hatt suksess med egen bedriftsetablering, har hentet inn finansiering, har vært med på å børsnotere selskap, og har gått konkurs, blant de tilstedeværende veilederne.

Noen av Håvards tips til gründere:

- Gå aldri inn som kausjonist

- Hent venturepenger når du ikke trenger de

- God teknologi er langt fra nok.

- Å jobbe i et børsnotert konsern gir et solid fundament

- Ta utfordringer. For de som vil noe er det alltid muligheter.

I følge Håvard er det ikke mangel på kapital, stikk i strid med utbredte oppfatninger om dette. Man må kjenne prosessen i hvordan tiltrekke seg kapital.

- Venturekapital i Norge og Europa er på konstant søken etter spennende prosjekter, men de er først og fremst opptatt av teamet.

- Å få på plass venturekapital er den beste strategien en gründer kan ha, fordi du får jobbe med noen av de beste forretningsstrategene, og får brynet deg på de beste folkene.

- Få frem de store trekkene ved ideen din, få feedback, utvikle ideen videre

- Lær deg pengespråket, eller allier deg med noen som kan det

- Forstå at dette handler om at investorene ønsker å tjene penger

- Gå aldri tom for penger. Å være gründer er en evig finansieringsprosess. Du må ha finansielt overblikk, ha markedsinnsikt, gode modeller, kommunikative evner, relasjonskompetanse og evnen til å drive forandringsledelse, og være fleksibel.

- For å være en god gründer og leder er det viktig å kjenne seg selv godt. Det vanskeligste er å priotere sin egen tid riktig. Har du det rette teamet rundt deg kan du gjøre det du er best på.