torsdag 1. november 2012

Innovasjonskultur som verktøy for næringsutvikling

Gunn Kristin Vambheim er innovatør og daglig leder av Glød Innovasjon. Hun har 16 års erfaring som intreprenør i bedrifter. En intraprenør er en gründer innenfor bedriftens faste rammer og strukturer.

Glød jobber med fremtidstenking, innovasjon og utvikling i bedrifter.

"Innovasjon er et ord som blir mye brukt når man skal flotte seg for investorer og styret."

Glød definerer innovasjon som nyskaping og utvikling som gir økt kundeverdi og fortjeneste, mens kultur er "slik gjør vi det her hos oss"."

Innovasjon må forankres i hele bedriften, og handler ikke bare om nye produkt og tjenester, men minst like mye om å forbedre, foredle og utvikle eksisterende produkt og tjenester.

Samarbeid på tvers av fag, avdeling og hierarki er avgjørende.