torsdag 12. mai 2016

Ingen Etablererveilederkonferanse i 2016

Brønnøysundregistrene har bestemt at det ikke blir arrangert Etablererveilederkonferanse i 2016. Det jobbes for at konferansen fra 2017 kan videreføres med andre etater som hovedarrangør.

Selv om Brønnøysundregistrene ikke arrangerer Etablererveilederkonferanse i fremtiden vil dere i veilederapparatet fortsatt være en viktig målgruppe for oss. Derfor vil vi fremover sette av tid og ressurser til å være tilstede på regionale og lokale arrangement der dere møtes for å fortelle om viktige ting for gründere og næringsliv som Brønnøysundregistrene og Altinn har ansvar for.

Det er ønskelig å få tilbakemelding fra dere på hvilke arrangementer som planlegges i 2016 og i 2017. Send oss gjerne en mail eller ta direkte kontakt med en av oss.

Kari Ann Nygård, 916 70 936 - kany@brreg.no   Signar Slåttøy, 995 16 526 - ssl@brreg.no

Til slutt vil vi benytte anledningen til å takke alle som har deltatt på de 6 konferansene som har vært arrangert siden 2010. Dere er en viktig ressurs for at gründere skal lykkes og at det skjer næringsutvikling i deres område.

tirsdag 17. november 2015

Etablererkonferanse med fokus på kulturelle næringer

"Årets konferanse på Lillehammer hadde fokus på veilederrollen og satsingen på opplevelses- og kulturnæringen.
-At konferansen hadde satt av en hel dag til kulturelle og kreative næringer var veldig positivt, særlig fordi “alle” fra virkemiddelapparatet var her, sier Atle.
Blant disse var de mest relevante for kulturelle næringer som Forsknings­rådet, Innovasjon Norge, SIVA og Kulturrådet. I tillegg var fylkeskommuner, kommuner og andre regionale aktører godt representert. Disse er viktige aktører og tilretteleggere i forbindelse med støtteordninger og samarbeidsarenaer." Les hele nyheten hos Kunnskapsverket:

http://kunnskapsverket.org/etablererkonferanse-med-fokus-pa-kulturelle-naeringer/

torsdag 12. november 2015

Etablererveilederkonferansen 2015 - dag 2

Andre og siste dag av Etablererveilederkonferansen 2015 er godt i gang! Arnfinn Bjerkestrand fra Kulturrådet, Margit Klingen Daams fra Innovasjon Norge, Atle Hauge fra Kunnskapsverket, Torhold Andersen fra Fabrikken kulturnæringssenter er blant dagens foredragsholdere. Deltakerne vil også få høre bål- og bookingsjef Yngve Eek Ottesen og Harald Brimi fortelle om Eventyret Brimiland. Ringerike Etablerersenter ved Svein Eystein Lindberg, Veiledningstjenesten i Akershus ved Marius Sandvik og Oslo Business Region ved Stian Skarelven vil fortelle hvordan de finner gründerne og hvordan de jobber for å gi god veiledning og oppfølging.

Arnfinn Bjerkestrand, Kulturrådet

Lillehammer Kulturskole

Atle Hauge, Kunnskapsverket
Atle Hauge, Kunnskapsverket

Harald Brimi og Yngve Eek Ottesen, Brimiland
Harald Brimi og Yngve Eek Ottesen, Brimiland

Stian Skarelven - Oslo Business Region, Svein Eystein Lindberg - Ringerike Etablerersenter,
Marius Sandvik - Veiledningstjenesten i Akershus

Torhild Andersen, Fabrikken kulturnæringssenter
 
Margit Klingen Daams, Innovasjon Norge