torsdag 1. november 2012

Jaran Rauø om virkemiddelapparatets betydning for å lykkes

Hjerte- og karsykdommer er verdens ledende dødsårsak.

Den ledende årsaken til hjerte- og karsykdommer er høyt blodtrykk.

60 % av verdens vestlige voksne befolkning vil før eller senere få en medisinsk diagnose som innebærer at legen sier at du må gjøre en livsstilsendring eller begynne med medisin.

Høyt blodtrykk svært viktig å unngå om man ønsker ett godt og langt liv.

Jaran Rauø er daglig leder i Marelis AS. Marealis AS er i bransjen marin bioteknologi og arbeider med utvikling og kommersialisering av blodtrykksdempende peptider fra kaldtvannsreker. Selskapet eies av Stella Polaris AS og har kontor i Forskningsparken i Tromsø. Jaran er svært engasjert i de fantastiske mulighetene som finnes i utnyttelse av marint restråstoff.

Marealis har fått både penger og kompetanse tilført fra virkemiddelapparatet, men har likevel en ønskeliste til virkemiddelapparatet:

- Si til gründerne at det er normalt å være usikker, men at dere har kontakter, og kan være der for dem

- Vær mer aktiv og hands-on, slik at dere bedre kan forstå bedriftens utfordringer

- Dere kan være en tripadvisor. Tripadvisor er på nettet en brukergenerert tjeneste. Virkemiddelapparatet har mye erfaring fra bedriftene dere jobber med. Dere kan være et kontaktpunkt for oss, slik at vi får snakke med hverandre.

- Informasjon må deles! Dere har en kjempeviktig rolle å spille her. Min erfaring er at om man deler får man enda mer tilbake.

- Push, men push i de riktige faser.

- Spør - hvorfor behøver markedet produktet? Er produktet forskjellig fra konkurrentenes?

- Et kommersialiseringslaboratorium finansiert av virkemiddelapparatet