mandag 5. november 2012

Foredrag fra etablererveileder 2012

Mogens Thomsen - Startvækst Aarhus
http://www.scribd.com/doc/112538419


Jaran Rauø - Marealis
http://www.scribd.com/doc/112964904


Kjell Larsen - Bedriftsnettverk på Karmøy:
http://www.scribd.com/doc/112170480


Hans-Olav Eriksen - Lyngsfjord Adventure:
http://www.scribd.com/doc/112170875


Siri Skøien - Comlight AS:
http://www.scribd.com/doc/112171029


Tone Allum - Etablererkontoret Telemark:
http://www.scribd.com/doc/112171144


May Woldsnes - Samvirkesenteret
http://www.scribd.com/doc/112413838


Parallellsesjon 1 - Alstahaug kommune:
http://www.scribd.com/doc/112173172


Parallellsesjon 1 - Bærum kommune:
http://www.scribd.com/doc/112173300


Parallellsesjon 1 - Røros kommune:
http://www.scribd.com/doc/112174127


Parallellsesjon 2 - Claus Gladyszak - Innovasjon Norge Hordaland
http://sa.scribd.com/doc/112413635


Parallellsesjon 2 - Tove Forså - Innovasjon Norge
http://www.scribd.com/doc/112304144


Parallellsesjon 2 - Hege Taarud - Innovasjon Norge Oppland
http://www.scribd.com/doc/112174398


Parallellsesjon 3 - Elisabet Ljunggren - Innvandreretablerere
http://www.scribd.com/doc/112174713


Parallellsesjon 3 - Guttorm Ulla - Haram kommune
http://www.scribd.com/doc/112174841


Parallellsesjon 3 - Paul Bø - Oslo kommune Næringsetaten
http://www.scribd.com/doc/112174987