torsdag 1. november 2012

Næringsutvikling gjennom samvirkeorganisering

Hva kjennetegner et samvirkeforetak, og når kan dette være en aktuell selskapsform?

May Woldsnes, daglig leder ved Samvirkesenteret, orienterte forsamlingen om dette, og ga tilhørerne noen ideer om hvordan selskapsformen samvirkeforetak kan brukes.

Samvirkesenteret er etablert av sju av de største samvirkeorganisasjonene i Norge.

Da samvirkeloven kom ble samarbeidet formalisert, og samvirkesenteret er i dag en åpen medlemsorganisasjon.

Samvirkesenteret driver med kurs og opplæringsvirksomhet, utarbeider veiledningsmateriell, rådgir om vedtekter og stiftelsesprosess med mer og påvirker offentlige beslutningsprosesser.

Et samvirkeforetak er eid av medlemmene/brukerne. En forutsetning for å være medlem er at du kan dra nytte av den virksomheten som drives.