onsdag 11. november 2015

Gründerkafe på Radisson Blu Lillehammer Hotel

Etablererveilederkonferansen 2015 som arrangeres i dag og i morgen på Lillehammer tyvstartet tirsdag kveld med en gründerkafe med 35-40 gründere, etablererveiledere og representanter fra offentlige etater.

Lillehammer-regionen Vekst presenterte seg og sitt tilbud. Lillehammer og Gausdal kommune har gått sammen om et felles næringsutviklingsapparat. Trond Henriksen fra Energikanalen presentere sin gründerhistorie. Henriksen fokuserte særlig på verdien av å ha et godt nettverk og veilederapparat rundt seg. En rekke offentlige etater var representert og orienterte om hva de kan bistå gründerne med. Representanter fra Brønnøysundregistrene, Innovasjon Norge, Patentstyret, Skatteetaten, Norid og Arbeidstilsynet hadde stands.

Gründerkafeen ble avsluttet med en workshop med fokus på hvordan man kan gjøre det enklere å etablere foretak. Underdirektør Are Trælvik fra Brønnøysundregistrene fortalte om Forenklingsseksjonen og dens rolle. Han fremhevet viktigheten av at vi får høre gründernes stemmer, og ba om tilbakemeldinger om hvilke utfordringer gründerne og næringslivet møter.Trælvik poengterte at forvaltningen ikke har lov til å spørre om samme ting flere ganger. Dersom du opplever det ønsker Brønnøysundregistrene tilbakemelding om det.

Gründerkaféen ble arrangert i fellesskap av Brønnøysundregistrene og Innovasjon Norge. Sturla Winter fra Forenklingsseksjonen var ansvarlig for kafeen og ledet deltakerne trygt gjennom kvelden.