tirsdag 17. november 2015

Etablererkonferanse med fokus på kulturelle næringer

"Årets konferanse på Lillehammer hadde fokus på veilederrollen og satsingen på opplevelses- og kulturnæringen.
-At konferansen hadde satt av en hel dag til kulturelle og kreative næringer var veldig positivt, særlig fordi “alle” fra virkemiddelapparatet var her, sier Atle.
Blant disse var de mest relevante for kulturelle næringer som Forsknings­rådet, Innovasjon Norge, SIVA og Kulturrådet. I tillegg var fylkeskommuner, kommuner og andre regionale aktører godt representert. Disse er viktige aktører og tilretteleggere i forbindelse med støtteordninger og samarbeidsarenaer." Les hele nyheten hos Kunnskapsverket:

http://kunnskapsverket.org/etablererkonferanse-med-fokus-pa-kulturelle-naeringer/