torsdag 12. november 2015

Etablererveilederkonferansen 2015 - dag 2

Andre og siste dag av Etablererveilederkonferansen 2015 er godt i gang! Arnfinn Bjerkestrand fra Kulturrådet, Margit Klingen Daams fra Innovasjon Norge, Atle Hauge fra Kunnskapsverket, Torhold Andersen fra Fabrikken kulturnæringssenter er blant dagens foredragsholdere. Deltakerne vil også få høre bål- og bookingsjef Yngve Eek Ottesen og Harald Brimi fortelle om Eventyret Brimiland. Ringerike Etablerersenter ved Svein Eystein Lindberg, Veiledningstjenesten i Akershus ved Marius Sandvik og Oslo Business Region ved Stian Skarelven vil fortelle hvordan de finner gründerne og hvordan de jobber for å gi god veiledning og oppfølging.

Arnfinn Bjerkestrand, Kulturrådet

Lillehammer Kulturskole

Atle Hauge, Kunnskapsverket
Atle Hauge, Kunnskapsverket

Harald Brimi og Yngve Eek Ottesen, Brimiland
Harald Brimi og Yngve Eek Ottesen, Brimiland

Stian Skarelven - Oslo Business Region, Svein Eystein Lindberg - Ringerike Etablerersenter,
Marius Sandvik - Veiledningstjenesten i Akershus

Torhild Andersen, Fabrikken kulturnæringssenter
 
Margit Klingen Daams, Innovasjon Norge