tirsdag 23. september 2014

Sosiale entreprenører på Etablererveilederkonferansen 2014 i Sandefjord 22. - 23. oktober.

Lyk-z & døtre og Unikus AS er to av bedriftene i porteføljen til FERD Sosiale Entreprenører. Du får møte begge på Etablererveilederkonferansen 2014 i Sandefjord.Lyk-z & døtre er en sosial entreprenør som tilbyr unge verktøy og grunnlag for å tydeliggjøre sin livsmål, og ta gode strategiske valg for eget liv. På Etablererveilederkonferansen møter du Ingeborg Omdal Lykseth, som er gründer og daglig leder i Lyk-z & døtre. Ingeborg har over mange år utviklet programmet FROG Online Identity. På konferansen vil du også møte Kim Erik som er en av ungdommene som har fått hjelp av Lyk-z & døtre.

I TV-programmet PULS på NRK 8. september var fokuset på unge under 30 som står utenfor arbeidslivet. I programmet møter du Ingeborg og Kim-Erik, og ser hvordan Kim-Erik har fått hjelp av programmet FROG Online Identity.

 UNICUS ansetter personer med autisme, og tar oppdrag for kundebedrifter innenfor de ansattes fagfelt på områder der autismens positive særtrekk gir en komparativ fordel.

Unicus tar utgangspunkt i menneskers sterke sider og interesser. Det som skiller Unicus fra andre konsulentselskaper er at Unikus' ansatte har Asperger syndrom. Asperger syndrom er en diagnose innen autismespekteret som ofte påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. Enkelte personer med Asperger syndrom har særlig stor kompetanse innenfor sine interesseområder. Dette er personer med unike egenskaper som kommer kundene til gode; egenskaper som detaljfokus, nøyaktighet, strukturert og systematisk tilnærming - faktorer som er etterspurt i dagens marked. Unicus fokuserer på muligheter fremfor begrensninger og ser det enkelte individ.


Påmelding
Program
Praktisk informasjon