tirsdag 23. september 2014

Få kunnskap om sosialt entreprenørskap på Etablererveilederkonferansen 2014!


Katinka Greve Leiner - direktør i Ferd Sosiale Entreprenører

En sosial entreprenør er en person som bevisst tar tak i et bestemt samfunnsproblem og etablerer en ny løsning. De drives av det å skape sosiale resultater, og er opptatt av å organisere aktiviteten rundt løsningen sin på en måte som gir levedyktighet for løsningen på lang sikt.

Diskusjonen går ofte på om man som sosial entreprenør kan gå med økonomisk overskudd, eller om man da er kommersiell. Og kanskje viktigere, kan man være sosial entreprenør og samtidig ikke bare gå med overskudd men kunne betale utbytte til sine eiere?

Sosiale entreprenører brenner for dem de hjelper, men de ønsker å styre sin egen aktivitet, uavhengig av snille givere og årlige, usikre bevilgninger. Derfor oppstår det verden rundt nå spennende, nye forretningsmodeller der selskaper med sosiale formål skaffer seg inntekt på egen hånd fra forskjellige typer kunder. Det vil ofte være ved salg til det offentlige eller privatpersoner, av forskjellige tjenester som leverer resultater kjøperen har behov for. Styrken i slike modeller er at de kan vokse i takt med etterspørselen i markedet, langt lettere enn gavebaserte selskaper.

På Etablererveilederkonferansen møter du Katinka Greve Leiner. Katinka er direktør i Ferd Sosiale Entreprenører. Katinka er sivilingeniør og kom fra stillingen som divisjondirektør i Innovasjon Norge, med ansvar for Strategi og kommunikasjon. I Innovasjon Norge ledet hun blant annet entreprenørskapssatsingen, og deltok i fagpanelet i TV2-serien Skaperen.

Du får også møte to av bedriftene i porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører - Unikus og Lyk-z & døtre.

Påmelding
Program
Praktisk informasjon