mandag 12. oktober 2015

Ny dag - nye nederlag! Et foredrag for flygel og flip-over på Etablererveilederkonferansen 2015
Kultur og Ukultur AS ved Halvor Haukerud og Bjørge Verbaan vil delta på Etablererveilederkonferansen 2015 med foredraget "Ny dag - nye nederlag!" - et foredrag for flygel og flip-over.

Roller og relasjonskompetanse er sentalt i foredraget. Kultur og Ukulturs dårlige leder vil dele sine dårligste erfaringer på området, diskutere faser for stasgnasjon og situasjonsbetinget nedturpotensial, gi et skråblikk på mot- og medarbeidere, og spør blant annet: "Hvordan kan man ta i mot en ide sånn at man slipper å bli plaget med flere forslag? Hva skal til for å bli på stedet hvil?

Halvor Haukerud er organisasjonsrådgiver og foredragsholder. Som gründer i firmaet Kultur og Ukultur jobber Haukerud med alle typer organisasjonsforverrende tiltak, og holder årlig rundt 100 worst shops, foredrag, motarbeidersamtaler og andre slumpetreff. Kultur og Ukulturs leveranser og arbeid er preget av faglig fundert moro, bevisstgjøring, sang og musikk.

Haukerud er utdannet sivivilingeniør, og har blant annet jobbet som skogbrukssjef, kommunikasjonsrådigver, byråkrat, ungdomsarbeider, lærer og inspektør.

Han har over en tiårsperiode vært tilknyttet Norges fremste miljø for opplevelseslæring. Her skrev han interaktive rollespill for blant andre Folketinget (DK) og Aftenposten, og jobbet med strategiske samlinger, seminarer og konferanser.

Parallelt med utdanning og arbeid har han 20 års erfaring fra sceneproduksjoner som skuespiller, instruktør, manusforfatter og produsent.