tirsdag 30. juni 2015

Invitasjon til Etablererveilederkonferansen 11. - 12. november 2015

For sjette gang arrangerer Brønnøysundregistrene og Innovasjon Norge en konferanse hvor du som veileder kan få faglig påfyll. Målgruppe er deg som jobber med veiledning for etablerere og nye næringsdrivende.

Tema for årets konferanse vil være veilederrollen og satsingen på opplevelses- og kulturnæringen. Gjennom foredrag og gode diskusjoner skal veilederne komme fram til gode måter å jobbe på for å inspirere og veilede gründerne til vellykkede etableringer.


Noen stikkord for årets konferanse:
  • Nasjonal satsing på kultur- og opplevelsesnæringen
  • Gode gründerhistorier - hvordan jobber de?
  • Økt konkurransekraft gjennom digitalisering, effektivisering og forenkling
  • Eierform som suksesskriterium/konkurransefortrinn
  • Den markedsorienterte veileder
  • Profilering og markedsføring 
  • Metodikk og verktøy
Etablererveilederkonferansen 2015 blir arrangert på Radisson Blu Hotel Lillehammer onsdag 11. - torsdag 12. november.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 20. oktober 2015

Praktisk informasjon om transport m.m.

Påmelding