fredag 20. juni 2014

Invitasjon til Etablererveileder 2014 - Sandefjord 22. – 23. oktober 2014

For femte gang arrangerer Brønnøysundregistrene og Innovasjon Norge en konferanse hvor du som veileder kan få faglig påfyll. Lokal samarbeidspartner er START i Vestfold.

Målgruppe er deg som jobber med veiledning for etablerere og nye næringsdrivende.

Du inviteres herved til Etablererveileder 2014. Konferansen er en nasjonal arena for inspirasjon, kompetanse og nettverksbygging.

I år vil trender innen entreprenørskap være sentral i konferanseprogrammet. Dette er noen av temaene foredragene i år vil omhandle:

  • Trendutvikling
  • Sosialt entreprenørskap
  • Crowdfunding
  • Gründerhistorier
  • Metodikk og verktøy
  • Veilederrollen
  • Innovasjons- og gründermiljøer
  • Nyheter og praktiske eksempler

Etablererveileder 2014 blir arrangert på Rica Park Hotel Sandefjord 22. – 23. oktober 2014.

Les om noen av våre spennende foredragsholdere her:
Foredragsholdere Etablererveileder 2014

Velkommen til Sandefjord

Praktisk informasjon om transport m.m.

Påmelding

Rica Park Hotel Sandefjord - konferanselobby