tirsdag 27. mai 2014

Mange gode innspill til Etablererveilederkonferansen 2014

Vi ønsker å takke alle som har sendt oss innspill om valg av foredragsholdere og tema til Etablererveilederkonferansen 2014. Flere av innspillene vil vi jobbe videre med.


Programarbeidet er godt i gang - og vi vil legge ut nyheter om foredrag og foredragsholdere løpende fra juni.


Etablererveilederkonferansen 2014 - Rica Park Hotel Sandefjord