onsdag 25. september 2013

Meld deg på Etablererveilederkonferansen 2013 - i Bergen 23. - 24. oktober - påmeldingsfrist 1. oktober

Etablererveilederkonferansen har nå passert 100 påmeldte. Påmeldingsfristen er tirsdag 1. oktober. Hvis du har behov for overnatting i forbindelse med konferansen anbefaler vi at du melder deg på så snart som mulig.


På årets konferanse kan du velge mellom tre ulike parallellsesjoner. Sesjonene vil bli gjennomført som en kombinasjon av foredrag og workshops:

Parallellsesjon 1: Praktisk salg og markedsføring

Sesjonsansvarlig vil være Geir Knutsen, høyskolerektor ved Handelshøyskolen BI og daglig leder i Synergi. Geir er tidligere kåret til årets foreleser på BI, og har SWECO, Bergens Tidende og TV 2 blant sine tidligere oppdragsgivere. Parallellsesjonen vil bestå av teori, øvelser og diskusjoner.


Parallellsesjon 2: Forretningsmodellering


Sesjonsansvarlig vil være Claus Gladyszak, industridesigner og strategisk rådgiver i Innovasjon Norge, sammen med André Kalstad som co-pilot. Claus har ansvar for verktøy knyttet til innovasjon i forretningsmodellen. Sammen med André skal Claus utfordre deltakerne på å ta på seg gründerhatten og prøve nye og spennende verktøy som setter Lean Startup og Forretningsmodellen i sammenheng. Parallellsesjonen legger opp til at deltakerne selv får prøve verktøyene i praktisk bruk.
ParallellSesjon 3: Samfunnsentreprenørskap - metode som virker


Sesjonsansvarlig vil være Eli Janette Fosso, dr. polit. i samfunnsgeografi og førsteamanuensis ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling. Eli Janette har lang erfaring og bred kunnskap om ulike metoder og strategier for å fremme lokal verdiskaping. I parallellsesjonen vil hun dele kunnskap om denne entreprenørskapsformen og gi nyttige tips om hvordan man som etablererveileder kan støtte opp om personer som ønsker å sette i gang kollektive verdiskapingsprosesser.