onsdag 31. oktober 2012

Vekst Grenland om arbeid med gründere og omstilling

Daglig leder Tone Allum, Etablererkontoret Grenland, fortalte om hvordan Vekst Grenland jobber med gründere og omstilling.

"Før var det kun én spennende virksomhet på Herøya. I dag er det mer enn 90!"

"I 2006 mistet 380 ansatte i Union Papirfabrikk på Klosterøya jobben. I dag er det mer enn 400 ansatte og 80 bedrifter på Klosterøya."

"Hadde jeg ikke hatt dere som klappere, hadde dette aldri blitt noe av!"
Ånund Olsen, gründer Made for movement

Etablererkontoret Grenland opplever at svært mange ønsker en-til-en-møter selv om mye informasjon finnes på nett.