onsdag 31. oktober 2012

Tillit som grunnlag for gode bedriftsnettverk

Forretningsutvikler Kjell Larsen, Rogaland ressurssenter/MB Partner AS presenterte erfaringer fra bedriftsnettverk som verktøy for ny næringsutvikling i kjølvannet av store bedriftsnedleggelser.

Industriutvikling i Haugesundregionen, eller Iutvikling, er et nettverk av metallarbeidende industribedrifter som samarbeider for å bli bedre leverandører.


http://iutvikling.no/