tirsdag 4. september 2012

Program Etablererveilederkonferansen 2012


Program Etablererveilederkonferansen 2012 - Veilederen som bedrifts- og næringsutvikler
En nasjonal arena for inspirasjon, kompetanse og nettverksbygging


Sted: Rica Ishavshotel, Fredrik Langes gate 2, Tromsø
Oppstart: Onsdag 31.oktober 2012 kl 11:00
Sluttidspunkt: Torsdag 1. november 2012 kl 14:00

DAG 1 - onsdag 31. oktober 2012

Kl. 10.00 Registrering og kaffe

Kl. 11.00 Åpning og velkommen
Ved konferansier Vigdis Johnsen, PwC

Kl. 11.20 Råd fra suksessgründer - Innovasjon: En søndagstur eller et Formel 1-løp?
Ved Siri D. Skøien, gründer og adm. dir., Comlight AS

Kl. 12.00 Pause og besøk på stand

Kl. 12.15 Veilederapparatets organisering i Danmark - Slik veileder vi etablerere i Aarhus
Ved virksomhetskonsulent/etablererveileder Mogens Thomsen, Startvækst Aarhus

Kl. 13.00 Lunsj

Kl. 14.00 Bedriftsnettverk som verktøy for ny næringsutvikling i kjølvannet av store bedriftsnedleggelser. Erfaringer fra Karmøy
Ved Forretningsutvikler Kjell Larsen, Rogaland ressurssenter/MB Partner AS

Kl. 14.40 Hvordan jobber Vekst Grenland for å hjelpe frem gründere i et typisk industriområde?
Ved daglig leder Tone Allum, Etablererkontoret Grenland

Kl. 15.15 Pause med besøk på stand og forflytning til parallellsesjonene

Kl. 15.45 Parallellsesjoner

Parallellsesjon 1:
Næringsutviklingsarbeid i kommunene - ansv. Brønnøysundregistrene

Tre kommuner forteller om suksesskriterier for en positiv utvikling
Næringssjef Stig-Gøran Olsen, Alstahaug kommune
Næringssjef Hanne Gro Haugland, Bærum kommune
Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune

Parallellsesjon 2:
Markedsorientering som ledestjerne for innovasjon - ansv. Innovasjon Norge

Kundedialog og veiledning - Innovasjon Norge Oppland har vært pilot for workshop knyttet til "hvordan møte og arbeide med etablerere." Video og erfaringer presenteres av Hege Taarud, Innovasjon Norge Oppland

Verktøy for innovasjon - innovasjon i forretningsmodellen. Ved Claus Gladyszak, Innovasjon Norge Hordaland

I første linje - hva betyr det og hva gjør vi for å bidra til en bedre førstelinjetjeneste i Troms? Ved Tove Forså, Innovasjon Norge Troms

Parallellsesjon 3:
Etablererveiledning og næringsutvikling - innvandrere en uutnyttet ressurs - ansv. Næringsetaten Oslo kommune

Stadig flere med utenlandsk bakgrunn starter bedrift. Hva har Oslo kommune gjort? Ved Paul Bø, Oslo kommune

Hva har veiledningstjenesten i kommunen gjort for å beholde kompetente arbeidsinnvandrere i Haram? Ved Guttorm Ulla, Haram Innovasjonsstudio

Bedre tilrettelegging for at innvandrere kan lykkes med egen bedrift? Resultater fra nylig utført studie av innvandreretablerere i Norge. Ved Elisabet Ljunggren, Nordlandsforskning

Kl. 17.15 Pause og tilbake til plenum

Kl. 17.30 Korte innlegg fra salen – om dagens tema

Kl. 18.00 Avslutning første dag

Kl. 19.30 Sosialt samvær og middag


DAG 2 - torsdag 1. november 2012

Kl. 09.00 Velkommen til dag 2
Ved konferansier Vigdis Johnsen, PwC

Kl. 09.10 Næringsutvikling gjennom samarbeid. Lyngsfjord Adventure - et eventyr i nordnorsk natur
Internasjonal suksess gjennom samarbeid i reiselivsbransjen
Ved daglig leder Hans Olav Eriksen, Lyngsfjord Adventure

Kl. 09.45 Næringsutvikling gjennom samvirkeorganisering. Hva kjennetegner et Samvirkeforetak og når dette kan være en aktuell organisasjonsform?
Ved daglig leder May Woldsnes, Samvirkesenteret

Kl. 10.15 Pause med mulighet til å sjekke ut av hotellrommene

Kl. 10.45 Innovasjonskultur som verktøy for næringsutvikling
Ved Gunn Kristin Vambheim, Glød Innovasjon

Kl 11.15 Nytt produkt på markedet - Virkemiddelapparatets betydning for å lykkes?
Ved daglig leder Jaran Rauø i Marealis AS

Kl. 11.45 Kort pause og benstrekk

Kl. 12.00 Veiledning på villspor - sett fra en internasjonal gründers perspektiv
Ved Håvard Lillebo, gründer av Innotech Solar og årets ledertalent 2011

Kl. 12.45 Oppsummering og avslutning
Ved Anne Marthe Hesjadalen, avdelingsdirektør Brønnøysundregistrene

Kl. 13.00 Lunsj og vel hjem

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.


Du kan lese om årets foredragsholdere her:

Foredragsholdere 2012


Program med foredragsholdere Etablererveileder 2012 - PDF:

http://www.scribd.com/doc/129942518/Program-Med-Foredragsholdere-Etablererveileder-2012