onsdag 5. september 2012

Foredragsholdere 2012

Presentasjon av konferansier og noen av foredragsholderne du vil møte på Etablererveileder 2012:
VIGDIS JOHNSEN - KONFERANSIER

Vigdis er Senior Manager i PwC Consulting i Tromsø. Hun jobber i hovedsak med ledertrening, organisasjons- og prestasjonsutvikling. Vigdis trigges av skapergleder og mangfold. Hun jobber nasjonalt med gründere og ledere i offentlig og privat virksomhet, og en sjelden gang er hun å treffe på kontoret i Tromsø. Hun beskrives ofte som livlig, engasjerende og en som gjerne utfordrer. Hun har blitt kalt både fyrverkeri og ulv i fåreklær. Vigdis liker både høye fjell og buldrende hav, er aktiv kajakkpadler og trives under åpen himmel.


HÅVARD LILLEBO

Håvard er fra Steinkjer, nå bosatt i Narvik. Han har ledelse i blodet, og en gründer i magen. Han er finansdirektør i et selskap med 130 ansatte - som han selv startet. Håvard omtales som en visjonær entreprenør og kreativ forretningsutvikler. Han har et godt kommersielt instinkt og evner å omsette ideer til praktiske løsninger. I 2010 fikk han utmerkelsen årets Reodorpris, og i 2011 ble han kåret til årets ledertalent.


ANNE MARTHE HESJADALEN

Anne Marthe
er avdelingsdirektør for Opplysningsavdelingen ved Brønnøysundregistrene. Hun er utdannet siviløkonom med spesialisering innen informasjonsledelse, og har tidligere jobbet i Justisdepartementets sivilavdeling. I 1995 ble hun ansatt ved Brønnøysundregistrene for å delta i etableringen av Oppgaveregisteret, og ble senere leder for dette registeret. Hun leder nå den avdelingen ved Brønnøysundregistrene som har ansvaret for Etablererveilederkonferansen.
PAUL BØ

Paul er etablererveileder ved Servicekontoret for næringslivet/Næringsetaten i Oslo kommune. Han er utdannet siviløkonom fra Skottland og har de siste 10 årene arbeidet med forretningsutviklinger i privat og offentlig sektor. Paul som kommer fra Volda på Sunnmøre har de siste årene jobbet spesielt med å utvikle Oslo kommunes tilbud til etablerere med utenlandsk bakgrunn. Erfaringene med å tilrettelegge etablerertilbudet for innvandrere er noe han vil snakke om under sitt foredrag.SIRI SKØIEN

Siri er utdannet fra BI med spesialisering i bedriftsutvikling og entreprenørskap. Hun er gründer av selskapet Comlight AS. Selskapet har gjennom flere år med forskning og utvikling patentert og lansert en unik miljøteknologi for utendørs belysning på det internasjonale markedet. Hun bygget selskapet fra første dag, uten kapital eller relevant bransjekunnskap. Siri er et bevis på at det umulige er mulig - men er tydelig på at man må ha de rette holdningene og entusiasmen på plass. Siri ble i 2012 kåret til Årets gründerkvinne av Handels- og næringsdepartementet, og er en populær foredragsholder og motivator.


MOGENS THOMSEN

Mogens er virksomhetskonsulent/etablererveileder på Startvækst Aarhus - den offentlige etableringsservice i Danmark. Han har master i Public Management, og har de siste 17 år arbeidet med bedrifter og gründere. Han har skrevet boken Den dynamiske forretningsplan, og står bak mye av innholdet på Danmarks offisielle hjemmeside for gründere - www.startvaekst.dk, og har utarbeidet nettstedet www.startvejledninger.dk. Ved siden av sitt arbeid i Aarhus har han eget firma, der han internasjonalt formidler kunnskap om entreprenørskap gjennom egne hjemmesider og apps.


TONE ALLUM

Tone er fra Skien, og har jobbet ved Etablererkontoret Grenland i 12 år som etablererveileder, og 8 år som daglig kombinert med veileder. Hun har tidligere jobbet i det private næringslivet som eksportkoordinator og administrasjonskonsulent. Etablererkontoret Grenland er et av 5 etablererkontor i Telemark, og er organisert under Vekst i Grenland som er det regionale næringsutviklingsselskapet i Grenland. Tone jobber daglig med veiledning for etablerere og drivkraften hennes er at folk skal se egne muligheter og gjøre noe med dem. Hun brenner for et gründer-Grenland hvor folk jobber aktivt for å skape interessante arbeidsplasser både for seg selv og andre.


HANS-OLAV ERIKSEN

Hans-Olav er spesialist i allmennmedisin, leder for legetjenesten og fastlege i Balsfjord kommune. I 2006 tok han initiativ til å bygge opp et overbyggende reiselivsselskap med salg av tjenester ut fra en villmarksbase i Tamokdalen i Troms. Initiativet resulterte i etableringen av Lyngsfjord Adventure sommeren 2007. Selskapet har hatt stor økning i omsetning og antall solgte tjenester hvert år siden oppstart. I 2010 mottok Lyngsfjord Adventure prisen Årets innovative reiselivsbedrift av NHO. I 2011/12 hadde de 10 000 gjester, hvorav 99 % var utenlandske. Lyngsfjord Adventures visjon er å bidra til å gjøre Tromsøregionen til Norges, og på sikt Nordkalottens fremste kvalitetsleverandør av opplevelsestjenester.

GUNN KRISTIN VAMBHEIM

Gunn Kristin er innovatør og daglig leder av Glød Innovasjon. Hun har i hele sin yrkeskarriere vært en pådriver for nyskaping, utvikling og økonomisk vekst. Hun har personlig erfaring fra ledelseskulturer som oppmuntrer og hindrer innovasjon og nyskaping. Hennes fokus er kunde og medarbeider. Nyskaping gir merverdi til kunder, øker fortjeneste og forsterker lojalitet. Innovasjonskultur utvikler gode medarbeide og øker lojalitet til arbeidsgiver. Gunn Kristin har gjennom sitt våkne blikk for nye muligheter skapt utvikling, økonomisk vekst og sterke kunderelasjoner.
KJELL LARSEN

Kjell er forrretningsutvikler i selskapet MB Partner AS på Karmøy i Rogaland, og utdannet siviløkonom. De siste 6 årene har han jobbet med utvikling av etablerere, inkubatorbedrifter, innovasjonsprosjekter og vekstbedrifter i Haugesundregionen. Larsen leder bedriftsnettverket Iutvikling - Industrinettverket i Haugesundregionen, og vil i sitt foredrag dele sine erfaringer med bruk av bedriftsnettverk som verktøy for veilederapparatet. Iutvikling har lyktes med å få bedrifter i samme region og bransje til å samarbeide for å styrke sin konkurranseevne.ELISABET LJUNGGREN

Elisabeth er Seniorforsker i Nordlandsforskning, gruppa for entreprenørskap, innovasjon og regional utvikling. Hun har nylig avsluttet en utredning om finansieringsordninger for innvandreretablerere. Utredningen viser hvilke hindre disse har opplevd i oppstartsfasen. I foredraget vil hun blant annet komme inn på hvilke finansieringsordninger som vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme.
JARAN RAUØ

Jaran er daglig leder i Marealis AS. Marealis AS er i bransjen marin bioteknologi og arbeider med utvikling og kommersialisering av blodtrykksdempende peptider fra kaldtvannsreker. Selskapet eies av Stella Polaris AS og har kontor i Forskningsparken i Tromsø. Jaran Rauø har bakgrunn fra Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole og Stellar Polaris AS, og er svært engasjert i de fantastiske mulighetene som finnes i utnyttelse av marint restråstoff.
MAY WOLDSNES

May er daglig leder i Samvirkesenteret, et informasjons- og kompetansesenter for samvirke som selskapsform. Samvirkesenteret arrangerer kurs, gir ut veiledningsmateriell og gir enkel rådgivning til de som søker informasjon om samvirke. Hun har lang erfaring fra arbeid med samvirke, og har vært ansatt i Samvirkesenteret fra starten i 2008, først som rådgiver, senere som daglig leder. May har vært medlem av to offentlige utvalg; NOU 1988:30 Samvirke på nye områder, og NOU 2002:6 Lov om samvirkeforetak. Hun har også hatt internasjonale oppdrag som rådgiver for NHO, ved utarbeidelse av ILO-rekommendasjon nr. 193 Promotion of Cooperatives.

GUTTORM ULLA

Guttorm er daglig leder i Stiftelsen Haram Innovasjonsstudio. Han har jobbet i Haram kommune i mange år, først 20 år som lærer og senere med kompetanseutvikling. Han har også jobbet i NHO Møre og Romsdal med samarbeid skole/næringsliv, entreprenørskap i utdanning om kompetanse. Haram Innovasjonsstudio skal stimulere læring, idéskaping og næringsutvikling. Stiftelsen tilrettelegger og koordinerer samarbeid mellom skole, næringsliv og samarbeidspartnere i regionen. Haram kommune er en industrikommune med hovedvekt av maritim og marin industri.


HANNE GRO HAUGLAND

Gro er næringssjef i Bærum kommune på sjuende året. Hun har vært med å utvikle og drifte Etablerertjenesten i Asker og Bærum. Gros motto er "sammen får vi til mer". Hun liker best prosesser og aktiviteter som gjennomføres i samarbeid med næringslivet og andre partnere. Hun er opptatt av å skape møteplasser og nettverk. Bærum kommune bidrar til dette gjennom støtte til næringsråd og foreninger. Gro har jobbet 13 år med internasjonale spørsmål i blant annet Utenriksdepartementet og EFTA-sekretariatet i Genéve før hun meldte overgang til kommunal sektor.
STIG-GØRAN OLSEN

Stig-Gøran er næringssjef i Alstahaug kommune.
På konferansen får vi høre hvordan Alstahaug kommune arbeider med næringsutvikling. Kommunen har et variert næringsliv bestående av verkstedindustri, skipsbygging, oljeforsyningsbase, industri- og mobiliseringsbase, havbruk, landbruk og handel m.m. Stig-Gøran har tidligere jobbet som banksjef og vært med på etablering av nytt bankkontor. Han har jobbet i Brønnøysundregistrene og hatt ulike stillinger som juridisk fagrådgiver, seksjonsleder og avdelingsdirektør i Opplysningsavdelingen.
KJETIL REINSKOU

Kjetil er næringssjef i Røros kommune og har blant annet ledet arbeidet med ny strategisk næringsplan for kommunen som ble vedtatt i juni. Han har utdanning innen markedsføring og statsvitenskap og har tidligere yrkeserfaring fra bank som bedriftsrådgiver og banksjef og erfaring fra etableringen av Toyota Slettum Bil på Røros. I tillegg har han politisk erfaring som fylkestingsrepresentant i 8 år og kommunestyrerepresentant i 4 år. Røros kommune ble kåret til landets beste kulturkommune i 2012 og landets femte beste næringskommune i 2011. På konferansen vil han snakke om samspillet mellom kommunen og privat næringsliv og konkrete samarbeidsprosjekter som bidrar til å løfte næringslivet i kommunen.


HEGE TAARUD

Hege er seniorrådgiver i Innovasjon Norge. Hun har lang erfaring med å jobbe med gründere, både med kompetansetilbud og som kundansvarlig, og nå som prosjektleder for videreutvikling av samarbeidet med kommunens førstelinjetjeneste i Oppland. Som et ledd i arbeidet med å tilrettelegge for flere gode gründerbedrifter, er Hege opptatt av at gründere blir tatt i mot på en god måte i det offentlige støtteapparatet. På konferansen får du høre om Innovasjon Norges kurstilbud om etablererveilederrollen.CLAUS GLADYSZAK

Claus er strategisk rådgiver i Innovasjon Norge Hordaland. I tillegg til rådgivning i strategisk bruk av design har Claus de siste årene arbeidet mye med ulike metodikker for å utvikle forretningsmodellen. Forskning viser at innovasjon i forretningsmodellen er noe av det mest lønnsomme bedrifter - uansett fase - kan investere tid og penger i. Han vil særlig legge vekt på hvordan man finner frem til effektive forretningsmodeller i tidlig fase. I tillegg vil han se på sammenhengen mellom gode forretningsidéer, forretningsmodeller og forretningsplaner.

TOVE FORSÅ

Tove er seniorrådgiver i Innovasjon Norge. Hun arbeider blant annet med kompetansetilbud til etablerere, bedrifter og førstelinjetjenesten.