fredag 4. november 2011

Veilederkonferansen 2011: Stående applaus for ny Altinn-portal

Under årets Etablererveilederkonferanse ble den nye Altinn-portalen vist fram for bedriftshjelpere fra hele landet. Responsen fra proffbrukerne var spontan applaus – til og med plystring..

Over 150 bedriftshjelpere fra hele landet var samlet til Etablererveileder 2011 på Værnes 1.-2. november.
Foto: Signar Slåttøy

– Nå er brukeren i fokus, var en av de umiddelbare tilbakemeldingene.Årets konferanse, som Brønnøysundregistrene arrangerer i samarbeid med Innovasjon Norge og Oslo kommune Næringsetaten, samlet over 150 etablererveiledere, regnskapsførere, bedriftsrådgivere og veiledningskontorer for to dager på Værnes. Det gjennomgående temaet begge dagene var viktigheten av dialog mellom veileder og gründer, illustrert med en rekke faglige foredrag og eksempler fra virkeligheten.

Vår egen seksjon Bedriftsveiledning i Narvik, med sitt kontaktnett i bransjen, har vært avgjørende for å sette sammen og regissere begivenheten, i tett samspill med Markedslaget og Kurssenteret for den praktiske gjennomføringen.

Kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo avsluttet konferansen. Hun ga veilederne ros for den jobben de gjør, og slo fast at de er viktige ambassadører for Brønnøysundregistrenes tilbud til næringslivet. – Veilederen skal også være nysgjerrig, det er ikke bare gründerens rolle. Det gjelder å stille de riktige spørsmålene. Som veileder skal du ha energi og en skikkelig porsjon lyst. Det er forpliktende og krevende, men dere gjør en fantastisk jobb, sa hun.
Hun løftet også fram det som stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen, Ingrid Hellø, sa om forenkling og avbyråkratisering av etableringsfasen, ha brukerne i fokus.– Kommunikasjon er også et viktig område. Det er nødvendig å samarbeide både kommunalt, privat og mot utdanning. Vi må klare å skape gode relasjoner. – Det er stor forskjell på korrekt og begripelig språk, og det er stort sett ikke jurister vi snakker til. Dialog, kommunikasjon og det å se den andre er plattformen for veiledning. Helt til slutt stilte også Brønmo spørsmålet: Hvor er de andre etatene?– Brønnøysundregistrene ser nytten av at vi som etat er representert. Hvorfor er ikke andre etater til stede? Vi må ha som mål å få med flere sentrale aktører og skape en enda bredere arena.

Den umiddelbare tilbakemeldingen fra deltakerne er at de endelig har fått en viktig arena for kompetansepåfyll og nettverksbygging. Flere ville allerede melde seg på til neste års konferanse.