tirsdag 5. juli 2011

Etablererveileder 2011


Konferansen med veilederen i sentrum (2 dager)

En nasjonal arena for kompetanse og nettverksbygging

Sted: Rica Hell Hotell, Værnes

Oppstart 01.11.2011 10:00

Sluttidspunkt 02.11.2011 14:00

Målgruppe

Alle som jobber med veiledning av etablerere og gründere i det offentlige og private veilederapparatet


Program

Dag 1 vil ha fokus på veilederen som hjelper i en tidligfase:
Hvordan følge opp førstegangsetablerere best mulig? Skal vi opptre som veiledere eller utviklere?
Utfordringer under etablering, oppskrift for å lykkes
Hvordan får vi til en god kommunikasjon med gründeren slik at de får den hjelpen de trenger?
Hvordan jobber man i Sverige for å skape flere livskraftige bedrifter?
Aktuelt nytt fra offentlige etater
Parallellsesjoner der du kan velge å delta på en av følgende sesjoner:
Ulike metodikker og verktøy for å veilede fram til gode prosjekter
Nye finansieringsordninger, og krav til gode finansieringssøknader
Gode eksempler på  hvordan gründer og veileder arbeider sammen

Dag 2 vil ha fokus på veilederen som hjelper i en vekstfase:
Nye foretak i vekst. Hvordan takle hurtig vekst?
Vekst og lønnsomhet i driftsfasen, en presentasjon av noen som har fått det til
En ung gründers møte med byråkratiet. Et skråblikk på hvordan hverdagen som kunstner kan være
Hvordan har NTNU lyktes med å få fram levedyktige bedrifter i Sør-Trøndelag gjennom fokus på gründeropplæring og nettverksbygging?
Fundamentene for å lykkes med med innovasjon, hva er de?

På konferansen kan du høre på foredrag, møte og diskutere felles utfordringer med andre som jobber innen fagområdet, delta på festmiddag om kvelden, samt besøke utstillere

Formål

Formålet med konferansen er å tilføre kompetanse og å bidra til nettverksbygging for etablererveiledere. Et godt veilederapparat er en viktig faktor for at etablerere skal lykkes i etableringsprosessen

Praktisk informasjon

I påmeldingsskjemaet kan du velge mellom følgende to konferansepakker:

1: Konferansepakke med overnatting, to lunsjer og festmiddag kr 3400,-
2: Konferansepakke med to lunsjer og festmiddag kr 2750,-

Der vil du også få muligheten til å melde deg på en av parallellsesjonene som er beskrevet i programmet.
Påmeldingsfrist er 1. oktober 2011. Etter 15. oktober 2011 er påmeldingen bindende.

Dersom du kommer dagen før konferansen starter og trenger overnatting fra 31.10., så legg igjen beskjed om dette i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet. Pris for tilknytningsrommet er kr 1095,- (enkl) og 1345,- (dobl). Oppgjør for tilknytningsrommet gjøres direkte til hotellet ved utsjekking.

Har du spørsmål om konferansen, ta gjerne kontakt på telefon 76977435 (Kari Ann Nygård), 75007852 (Einhild Evensen), 75007814 (Signar Slåttøy), eller på e-post til kurssenteret@brreg.no