onsdag 17. november 2010

Etterlengtet forum for veiledere

16. november ble konferansen «Etablererveileder 2010» arrangert i Oslo. Et hundretalls personer fra veilederapparatet rundt om i landet deltok med stor entusiasme. Konferansen er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Oslo Næringsetat, Innovasjon Norge og Patentstyret, en konferanse for alle som jobber med veiledning av etablerere i det offentlige og private veilederapparatet.