tirsdag 19. oktober 2010

Nasjonal konferanse - Etablererveileder 2010

Regjeringens satsing på entreprenørskap står sentralt når Brønnøysundregistrene for første gang er arrangør av en nasjonal konferanse for etablererveiledere. Konferansen arrangeres i Oslo 16. november og er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Oslo kommune Næringsetaten, Innovasjon Norge og Patentstyret. 
 
Målgruppen er alle som jobber med veiledning av etablerere i det offentlige og private veilederapparatet.
Hensikten med konferansen er å bidra til kompetanseheving og nettverksbygging for de som arbeider med opplæring, veiledning og hjelp til etablerere.

Blant foreleserne er Senior Lecturer Philip Rose fra Birmingham City Business School. Han vil innlede under temaet «Morgendagens entreprenører – krav til fremtidens etablererveiledere».

Statssekretær i Næringsdepartementet, Halvard Ingebrigtsen, presenterer regjeringens satsing på entreprenørskap. «Status for fremtidige mål» har han satt som tittel på innledningen sin.
Andre tema som vil bli tatt opp er «Veilederrollen - organisering av veilederapparatet i by og land», «Nyttige hjelpere for etablererveilederen» og «Verktøykassen for etablererveilederen».

Interessen er stor, og mange har allerede meldt seg på. Det er fortsatt noen ledige plasser igjen, og påmeldingsfristen er 2. november. Dette er første gang Brønnøysundregistrene er med på å arrangere en slik konferanse, og det er store muligheter for at dette kan bli en årlig foreteelse.

Program veilederkonferansen 2010 (pdf)