torsdag 12. mai 2016

Ingen Etablererveilederkonferanse i 2016

Brønnøysundregistrene har bestemt at det ikke blir arrangert Etablererveilederkonferanse i 2016. Det jobbes for at konferansen fra 2017 kan videreføres med andre etater som hovedarrangør.

Selv om Brønnøysundregistrene ikke arrangerer Etablererveilederkonferanse i fremtiden vil dere i veilederapparatet fortsatt være en viktig målgruppe for oss. Derfor vil vi fremover sette av tid og ressurser til å være tilstede på regionale og lokale arrangement der dere møtes for å fortelle om viktige ting for gründere og næringsliv som Brønnøysundregistrene og Altinn har ansvar for.

Det er ønskelig å få tilbakemelding fra dere på hvilke arrangementer som planlegges i 2016 og i 2017. Send oss gjerne en mail eller ta direkte kontakt med en av oss.

Kari Ann Nygård, 916 70 936 - kany@brreg.no   Signar Slåttøy, 995 16 526 - ssl@brreg.no

Til slutt vil vi benytte anledningen til å takke alle som har deltatt på de 6 konferansene som har vært arrangert siden 2010. Dere er en viktig ressurs for at gründere skal lykkes og at det skjer næringsutvikling i deres område.