onsdag 23. oktober 2013

Dag 1 av Etablererveilederkonferansen 2013 vel overstått

Dag 1 av den faglige delen av Etablererveilederkonferansen 2013 er vel overstått. Deltakerne har hørt Nina Furu, Webgruppen, fortelle om nettet som gründerens beste venn, Henrik Lie-Nielsen, Knowit Norge, om hva som skal til for å lykkes som gründer, Lars Rønn, Skattedirektoratet, om å finne, forstå og få til og Tor Nygaard om hvordan Brønnøysundregistrene gjør det enklere å starte og drive bedrift.
 
 
Nina Furu, partner i Webgruppen og daglig leder av Nettredaktør.no i Oslo. Nina fortalte
om hvordan etablerere kan bruke gratismulighetene på nett til salg og markedsføring


Adm. dir. Henrik Lie-Nielsen, Knowit Norge, snakket om hvordan man lykkes som
gründer, og delte av sine erfaringer som entreprenør og leder i atten år.

Nettredaktør Lars Rønn, Skattedirektoratet, delte erfaringer med å
bruke klarspråk i utviklingen av skatteetaten.no.
 
Tor Nygaard, Brønnøysundregistrene, holdt innlegg om Brønnøysundregistrene som forenklingsaktør.

 
Geir Knutsen, Høyeskolelektor ved Handelshøyskolen BI og
daglig leder i Synergi, holdt sesjon om praktisk salg og markedsføring.
 
Claus Gladyszak, industridesigner og strategisk rådgiver i Innovasjon Norge,
hadde sammen med Andre Kalstad sesjon om forretningsmodellering.
 
Eli Janette Fosso, dr. polit. i samfunnsgeografi og førsteamanuensis ved
Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling, ledet sesjon om samfunnsentreprenørskap.

Etter fire foredrag og parallellsesjoner med workshops om salg og markedsføring, forretningsmodellering og samfunnsentreprenørskap, ventet middag med visevert og humørbonde Geir Styve og Folkelokk - vinner av årets ungdomsbedrift.


Følg Etablererveilederkonferansen på twitter (#etablerer2013):

https://twitter.com/search?q=%23etablerer2013&src=hash